Kwantum - Zero point field

6 mei 2021

Kwantum

Wat is kwantumfysica?

De kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gaan gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten.

Kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gewone natuurkunde van Newton niet meer opgaat.

Deze tak van wetenschap is nog erg jong om de simpele reden dat tot voor kort er nog geen meetapparatuur beschikbaar was om de eigenschappen van deze zeer kleine deeltjes te onderzoeken. Door deze moderne meetapparatuur gaat er nu een tot nu toe voor de wetenschap onbekende wereld open waarvan de spirituele mens het bestaan al van wist vanaf het begin van de mensheid.

kwantum

Lege ruimte

Zo blijkt dat alle materie dus ook de kernen van atomen voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat. En dat hetgeen dan nog overblijft zich onder bepaalde omstandigheden niet als materie maar als golven energie gedraagt.

Ten diepste is dan alles wat we waarnemen gewoon een vastere vorm van energie. Een soort gestolde energie. Een ander vreemd verschijnsel is dat deze kleinste deeltjes beïnvloed worden door de waarnemer en dus nooit objectief waargenomen kunnen worden. Vanuit verschillende proeven lijkt de intentie van de waarnemer invloed te hebben op de uitslag van het experiment. Ook het begrip tijd en ruimte krijgen in de kwantumfysica een andere lading. Vanuit de kwantumfysica kunnen verschijnselen verklaard worden die vanuit de gewone natuurkunde niet verklaard konden worden.

Those who are not shocked when they first come across quantum theory cannot possibly have understood it.

Kwantummechanica onderzoekt materie op heel kleine schaal. Materie is opgebouwd uit atomen die op hun beurt weer zijn opgebouwd uit subatomaire deeltjes. Een atoom heeft een atoomkern die bestaat uit protonen (positief geladen) en neutronen (niet geladen). Rondom die atoomkern zit een wolk van elektronen (negatief geladen). Door de positief geladen protonen in de kern, blijven de negatief geladen elektronen eromheen draaien. Neutronen, zijn neutraal of niet geladen.

Rondom de kern draaien elektronen. Het elektron dat je ziet draaien rond de kern is het beeld van de klassieke natuurkunde waarin elektronen vaste deeltjes zijn die een vaste positie en snelheid hebben in de ruimte. Dit beeld is inmiddels achterhaald. De huidige wetenschap laat zien dat elektronen er soms wel zijn en soms niet. Elektronen zijn een beetje vergelijkbaar met figuren uit fantasyfilms die opeens kunnen verdwijnen en dan weer verschijnen. Wanneer het elektron in rook opgaat, verdwijnt het weer in een waarschijnlijkheidswolk. Die waarschijnlijkheidswolk vertegenwoordigt de mogelijkheden waar het elektron een volgende keer kan verschijnen. De elektronenwolk vertegenwoordigt dus een soort van kansverdeling; de kans dat een elektron zich op een bepaalde plaats bevindt.

Dit geldt niet alleen voor de elektronen die om de kern draaien. Ook de protonen en neuronen in de kern zelf zijn wolken van waarschijnlijkheden met daaromheen een waarschijnlijkheidswolk van elektronen. Onthoud dat een elektron nooit op een vaste voorspelbare plek te vinden is.

Een atoom is heel klein, om je een voorstelling te geven; in de dikte van één mensenhaar passen ongeveer 500.000 koolstofatomen. Van het atoom zelf is de kern echt minuscuul. Er worden verschillende vergelijkingen gemaakt  van de verhouding van de atoomkern ten opzichte van een elektron die eromheen draait. Een van die vergelijkingen is de volgende. Als je de atoomkern vergelijkt met een basketbal, dan zou het elektron dat eromheen draait ongeveer 36 kilometer verder weg zijn. Maar wat zit er dan tussen die ruimte ? Die ruimte is leeg. Alle materie is dus 99,99999% leeg. Dit is heel moeilijk te vatten doch is het zo. De stoel waarop jij nu zit is voor 99,99999% niets en voor slechts 0,00001% vaste materie.

Zero point field

Zero point field is een term uit de kwantumfyisca. Alles bestaat uit energie en trilling, hetgeen zich vormt tot een energieveld. Dit energieveld is een zee van informatie waartoe we allemaal beschikking toe hebben. Dit veld van informatie reageert niet op wat we willen, maar wie we zijn. 

Kwantumfysica toont aan dat onze gevoelens en gedachten een directe invloed hebben op de materie, op ons fysieke lichaam. Emoties en gedachten, spanning en stress werken door op de gezondheid van onze cellen. Op deze manier stroomt onze energie weg van ons en wordt je meer materie dan energie. 

Door middel van gedachtenkracht, verhoging van je bewustzijn, gerichte focus kan je materie beïnvloeden. 

Verandering is niet gemakkelijk, doch als je echt wilt, kan het misschien wel makkelijker zijn dan je denkt. 

Waarom zou je blijven vasthouden aan gevoelens en gedachten die niet liefdevol voor je zijn ?


26 mei 2024

Albert Einstein - Fundamentele wetten van het universum

Ik ben niet tot mijn begrip van de fundamentele wetten van het universum gekomen via mijn rationele geest. Wat betreft materie, we hebben het allemaal mis gehad. Wat we materie hebben genoemd is energie, waarvan de vibratie zo is verlaagd dat ze waarneembaar is voor de zintuigen.

15 mei 2024

Inca - schedelchirurgen

Inca-schedelchirurgen hadden betere succespercentages dan artsen uit de Amerikaanse Burgeroorlog. De overlevingspercentages onder latere Inca-culturen waren hoger. De 19e-eeuwse soldaten werden echter geconfronteerd met trauma veroorzaakt door oorlogsvoering in het industriële tijdperk.

29 december 2023

Inca sjamanisme - De weg van het hart

Het hart van het inca sjamanisme ligt in Peru, de Andes, Machu Picchu waar deze mensen jarenlang hun traditie mondeling hebben doorgegeven van generatie op generatie. Hoog in de Andes bouwden zij de verborgen stad waar ze nooit zijn gevonden. Wanneer het ijs op de bergen is beginnen smelten wisten zij dat het tijd was om terug af te dalen en hun traditie te delen met heel de wereld.

8 juni 2023

Onze voorouders - Stemmen van de oude wijzen

Onze voorouders wisten al lang van het bestaan van het kwantumveld waar zij mee communiceerden om anders te kijken naar hun lotsbestemming. Je toekomst wordt bepaald door je verleden, zij wisten dat om verandering te brengen ze met de non-lineaire tijd moesten werken.

7 juni 2023

Jaguar als krachtdier - Moed en kracht

Jaguar als krachtdier is een uitnodiging om je eigen krachten te ontdekken die in ieder van ons zit. Om moedig en zonder angst te leven. Het is een eer wanneer jaguar je leven komt binnengewandeld.

6 juni 2023

Medicine wheel

23 mei 2023

Zelfliefde - Hoe begin je eraan ?

Jij bent alle liefde die je nodig hebt. Wees vandaag lief voor jezelf. Ik dacht ik herinner je er eventjes aan.

23 mei 2023

Visionaire duisternis - Jij en alles wat in jou zit en het oneindige onbekende

Duisternis is niet de afwezigheid van licht, het is de afwezigheid van visie. De duisternis is waar de magie plaatsvindt, het is waar transformatie plaatsvindt, waar we onze angsten onder ogen zien en waar we onze kracht vinden.” – Catherine McNulty

17 mei 2023

Duisternis retraite - Er is licht in de duisternis

Lees mijn persoonlijk verhaal over hoe de duisternis retraite mijn leven compleet veranderde op een positieve manier. The cave you fear to enter holds the treasure you seek.

4 april 2023

Sjamanisme - shamanka

Sjamanisme is een manier van werken met ' het zelf' , met de elementen waaruit we allemaal zijn opgebouwd – dwars door de barrières van religie, ras en cultuur heen. Wat je overtuiging ook is, het sjamanisme reikt verder dan het punt waarop we allemaal één zijn.

23 maart 2023

Pampamesayok - Pad van het hart

De oude heilige wijsheid dewelke ons liefdevol werd geschonken door de rechtstreekse afstammelingen van de Inca's uit Peru. Een wijsheid die zij generaties lang mondeling hebben overgedragen aan de volgende generatie zodat deze wijsheden zouden blijven bestaan.

4 januari 2023

Gronding - Het belang van een goede aarding

Een goede gronding is de basis van alles. Het is net zoals ademen, we kunnen niet zonder. Hoe steviger je basis, hoe steviger je zelf in het leven staat en hoe beter je je voelt.

22 december 2022

Sjamanendrum bouwen - Hartslag van Moeder Aarde

Bouw je eigen sjamanendrum en leg je hart en ziel, het verlengde van jezelf in de drum. De drum is verbonden met de hartslag van Moeder aarde. Het proces van de drum is een geboorte van een zaadje dat in jou leeft.

6 december 2022

Verandering - Joe Dispenza

Dezelfde gedachten leiden tot dezelfde keuzes, dezelfde keuzes brengen dezelfde handelingen, dezelfde handelingen brengen dezelfde uitkomsten, dezelfde uitkomsten brengen dezelfde emoties, dezelfde emoties brengen je bij dezelfde gedachten.

15 november 2022

Waarom is verandering zo moeilijk ?

Gedachten zijn elektromagnetisch, gevoelens zijn magnetisch. Wanneer deze samenwerken kan er verandering tot stand komen. Je krijgt niet wat je wilt, maar wat je uitstraalt. Eens je dit begrijpt kan je dit eigen maken tot een 2de natuur.

14 september 2022

Hert - Hert als krachtdier

Hert leert je hoe je naar de wijsheid van het Hogere Zelf kunt luisteren en laat je tegelijkertijd het gemakkelijkste pad op de reis van het leven zien.

7 september 2022

Zweethut - De legende van de zweethut

Lang geleden, in de dagen van de Animal People, was Sweat Lodge een man. Hij voorzag de komst van mensen, de echte bewoners van de aarde. Dus riep hij op een dag alle dierenmensen bij elkaar om ze allemaal een naam te geven en hem zijn taken te vertellen. In de raad stond de Sweat Lodge op en hield een toespraak:

30 augustus 2022

Silva methode - "Moge de rest van je leven het beste van je leven zijn" José Silva

Ontdek de kracht van verbeelding en hoe je deze kan inzetten voor je persoonlijke groei op mentaal, emotioneel en lichamelijk vlak. Je brein is een heel krachtig instrument met een grote mentale veerkracht.

4 augustus 2022

Het verhaal van de kolibrie - Hoe we allemaal ons deel kunnen doen

Het verhaal van de kolibrie is een mooie metafoor over hoe we allemaal ons deel kunnen doen voor de planeet. Vele kleine beetjes maken één groot geheel.

3 augustus 2022

Shamanic darkness retreat - In dialoog met je ziel

Wanneer externe prikkels wegvallen kom je in dialoog met je diepste kern, je visie wordt scherper en helder. Tell me who you are ? Tell me why you are here ? In deep dialogue with your soul.

2 augustus 2022

Inca medicijnwiel - Het Inca-medicijnwiel is een spirituele en perceptuele reis door de vier richtingen

Het Inca medicijnwiel eert de lichtgevende, spirituele dimensie van de hele schepping, evenals de tijdloosheid die oude voorouders verbindt met ons eigen leven hier en nu. Het medicijnwiel brengt ons in ayni met alle dingen, inclusief ons verleden, ons heden en onze toekomst.

27 juli 2022

Hermetisme - 7 hermetische principes

Het principe van Geest - Het principe van Overeenkomst - Het principe van Trilling - Het principe van Polariteit - Het principe van Ritme - Het principe van Oorzaak en Gevolg - Het principe van Geslacht

19 juli 2022

Complete duisternis - stap in de schoonheid van de duisternis

Complete duisternis bevat meer dan licht dan je zelf denkt. Ontdek zelf de schoonheid van complete duisternis en laat je onderdompelen in een wereld die je verder laat zien dan je je kan inbeelden.

17 juli 2022

De kracht van de drum - Hartslag van de aarde

De kracht van de drum gaat dieper dan je denkt, het werkt ver door tot in je energetisch lichaam. Je lichaam reageert op de beats omdat het zich instinctief de hartslag herinnert van de liefde en veiligheid van je moeder.

23 augustus 2021

Zen verhalen - De zin en wijsheid van zen

Zen verhalen - De wijsheid en de zin van zen. Zen kan ons veel leren over hoe het omgaan met onze gevoelens, gedachten, frustraties, .... de alledaagse dingen des levens. Op deze manier kan zen een bron van inspiratie zijn.

10 juli 2021

Ubuntu - We can only be human together

Ubuntu - In je eentje ben je nergens, of beter: je bent mens, dankzij anderen. Dat is de essentie van de Afrikaanse filosofie ubuntu. Deze levensleer vindt zijn oorsprong in Zuidelijk Afrika. Mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, iets dat we hier in het Westen nog weleens vergeten.

7 april 2021

Chumpi stenen - Mytiscal from the Andes

Chumpi stenen - Maak kennis met deze toch wel bijzondere magische stenen afkomstig uit de Andes. Deze stenen zijn handgemaakt door de Q'eros gemeenschap en worden met veel liefde en toewijding gemaakt. Er zijn verschillende chumpi stenen, de meest gebruikelijke zijn die van alabaster.

26 maart 2021

Verander je gedachten, verander je wereld

De aard van onze gedachten bepalen de kwaliteit van ons leven, of het nu verdrietige, gelukkige of tevreden gedachten zijn. Blije, optimistische, positieve gedachten, emoties en gevoelens wekken een stroom van energie op in ons systeem waardoor het bloed vrijelijk stroomt en het hart vreugdevol klopt.

15 februari 2021

Luipaard - Be yourself - Even if the leopards could change its spots .... it would not.

Luipaard - The message of the Leopard is to listen to your heart and breathe. Know when it is time to rest and when to stalk and pounce. To move in a mindful way from stillness to action.

3 januari 2021

Energie - Verander je energieveld en je verandert de materie

Energie - If you are waiting, then you are not creating. And if you are not creating, then don't expect anything new. Dr. Joe Dispenza

29 december 2020

Een sleutel tot het universum - Magische code 369

Een sleutel tot het universum 3-6-9 "If you want to find the secrets of the universe think in terms of energy, frequency and vibrations". Nikola Tesla

24 december 2020

Kerstman - Was de kerstman een sjamaan ?

Kerstman - Just remember, the true spirit of Christmas lies in your heart. May the spirit of Christmas fill your heart with love, laughter, friendship, warmth and magic. Christmas is not a time or a season, it's a feeling.

15 december 2020

Ayni - Vandaag voor jou, morgen voor mij

Ayni - Het Quechua-woord voor deze mutualiteit is "ayni", wat betekent "vandaag voor jou, morgen voor mij", wat suggereert dat geven vóór ontvangen komt. "Ayni" is het enige gebod van de Inca-religie dat de Andes kennen en houden tot op de dag van vandaag.

10 december 2020

Chakra's - Reiningen van je chakra's

Chakra's - Chakra is een woord dat uit het Sanskriet komt en betekent letterlijk ‘wiel’. Een Chakra kan je je daarom voorstellen als een draaikolk die energie door je lichaam laat stromen, of in andere woorden, een ‘draaiend wiel van energie’.

27 november 2020

Ama Deus - Afkomstig van de Guarani-Indianen vanuit Brazilë

Ama Deus - De eenvoud van Ama Deus siert het systeem, het is een krachtig helingssysteem dat uit 26 eenvoudige symbolen bestaat. Symbolen die gemakkelijk te hanteren zijn. Ama Deus is vrij ongekend en met weinig invloed vanuit het westen, waardoor het nog zuiver en puur is.

23 november 2020

De adelaar en de condor - De profetie van de Inca sjamanen over de terugkeer van Pachakuti.

De adelaar en de condor - De profetieën van de Inca's spreken over PachaKuti. "Pacha" betekent "aarde" en "Kuti" betekent "omkeren, vernieuwing van het leven. De adelaar en de condor zullen weer samen vliegen.

15 november 2020

Droom jouw wereld in wording - Schep het leven dat je voor ogen hebt

Droom jouw wereld in wording - Of je het nu beseft of niet, we dromen allemaal onze wereld in wording. Waar we ons mee bezighouden is niet de slaapdroom die we kennen, maar de wakende droom die we creëren met onze ogen open.

2 november 2020

Adelaar - Het medicijn van de adelaar

Adelaar - De adelaar leert ons om te kijken naar de wereld achter de materie en neemt ons mee op zijn vleugels naar de bergen waar we allemaal maar van durven dromen. De adelaar kijkt vanuit helikopterperspectief en heeft hierdoor het totale overzicht zodat hij waarneemt vanuit de Geest.

21 oktober 2020

Q'eros - Meesters van de levende energie

De q'eros bezitten een schat aan kennis over profetieën, geneeswijzen, rituelen, ceremonies en inwijdingen. Wie is het oude volk dat hun toevlucht zocht hoog in de Andes waar ze de verborgen stad Machu Picchu bouwden en nooit gevonden werden.

19 oktober 2020

Dramadriehoek - De driehoek van dader, redder en slachtoffer

Dramadriehoek - De dramadriehoek is een dynamisch model van sociale interactie en conflict dewelke dagelijks gespeeld wordt. Herken de dramadriehoek zodat je er zelf geen onderdeel (on)bewust van wordt of aan deelneemt.

15 oktober 2020

Munay-Ki - 9 inwijdingen uit de Andes

Munay-Ki - Munay betekent zoveel als "ik hou van jou" met als achterliggende betekenis "wees wie je bent". Het zijn 9 rites afkomstig uit de Andes dewelke ons geschonken werden door de laatste Incasjamanen. Het zijn de voorspellingen van het oude volk.

13 oktober 2020

Kolibrie - Het medicijn van kolibrie

Kolibrie - Kolibrie geeft je inzichten om uit de lineaire tijd te stappen zodat je oneindigheid kan proeven. Door oneindigheid te ervaren wordt je je bewust van het Mysterie dat in je leeft. De kolibrie leert je om te drinken van de nectar van het leven en om je onzichtbaar te maken wanneer nodig.

7 oktober 2020

Smudgen- Wat je nog niet wist over smudgen

Smudgen - Wat je nog niet wist over smudgen - Het woord smudgen verwijst eigenlijk naar de kom of schaal die wordt gebruikt om de heilige planten vast te houden die worden gebruikt in een reinigingsritueel. Het is de ceremoniële verbranding van deze heilige materialen die een locatie, object of persoon zuivert.

30 september 2020

Jaguar - Het medicijn van de jaguar

Jaguar - Jaguar, het dier van de westelijke richting, vertegenwoordigt de geest - het rijk van gedachten en ideeën. Jaguars zijn nieuwsgierig en leergierig - ons katteninstinct leidt ons naar de juiste mensen en situaties (of de verkeerde, als ons katteninstinct gebrekkig is).

22 september 2020

Slang - Het medicijn van de slang

Slang - Historisch gezien vertegenwoordigen slangen vruchtbaarheid of een creatieve levenskracht. Terwijl slangen door vervelling hun huid vervellen, zijn ze symbolen van wedergeboorte, transformatie, onsterfelijkheid en genezing. In het hindoeïsme is Kundalini een opgerolde slang.

19 september 2020

Alfa training - Je ongekende vermogens ontdekken

Alfa training - De kracht van je brein ontdekken. We zijn als mensen tot veel meer in staat dan we denken of zelfs kunnen vermoeden. Ons brein is een gigantisch sterk en prachtig instrument dat tot veel meer in staat is dan waarvoor we het dagelijks gebruiken.

16 september 2020

Je innerlijke kaart - Hoe kijk je naar het leven ?

Je innerlijke kaart - We weten dat het universum de kaart is van de werkelijkheid die we van binnen hebben. Een werkelijkheid die ons laat zien hoe we in het leven staan. Het is best een uitdaging om in contact te komen met onze eigen interne kaart.

1 september 2020

Medicijnwiel - Het medicijnwiel is een oude kaart dewelke ons leven symboliseert.

Medicijnwiel - Het medicijnwiel volgens de traditie van de Andes. Het is een technologie voor het genezen van onze trauma's en wonden uit het verleden, het afstoten van wat ons niet langer dient.

16 augustus 2020

De kracht van je intenties - When you change the way you look at things, the things you look at change.

De kracht van je intenties - Beheers de kunst om te krijgen wat je wilt. Gebruik je verbeeldingskracht en fantasie om je wensen en intenties neer te zetten in de materie. Creëer het leven van jouw dromen.

3 augustus 2020

Sand painting - Wat is een sand painting en hoe gebruik je deze ?

Sand painting - Wat is een sand painting en hoe gebruik je deze ? Een sand painting is een open dialoog die je aangaat met de natuur. Een sand painting (zandschildering) kan een krachtig hulpmiddel zijn voor verandering, genezing of om je persoonlijke spirituele reis te illustreren.

28 juli 2020

Bescherm je energieveld - 10 manieren om je energieveld te beschermen

Bescherm je energieveld - Momenteel leven we in een hectische wereld waarin veel van ons wordt gevraagd. We leven vooral in een snelle wereld, waardoor het niet altijd gemakkelijk is om dicht bij onszelf te blijven. Het gevaar is dat we soms volledig worden opgezogen in een maatschappij waarin we onszelf verliezen.

13 juli 2020

Sjamanisme & maken van je sjamanendrum - De transformatieve kracht van drummeditatie

Sjamanisme en de kracht van de sjamanendrum - Door ons over te geven aan het vormveranderende ritme van de trommel, laten we onszelf het etherische rijk van diepe verbeelding binnengaan, waar genezende transformatie vrij kan plaatsvinden.

26 juni 2020

Reiki & Seichem - Universele levensenergie

Reiki & Seichem - Reiki is de levensenergie die door alle levende wezens stroomt. Reiki-beoefenaars begrijpen dat iedereen het vermogen heeft om verbinding te maken met zijn eigen helende energie en deze te gebruiken om de energie in zichzelf te versterken en anderen te helpen.

22 juni 2020

Assemblage punt of verzamelpunt - Hoe kijk je naar de wereld

Assemblage punt of verzamelpunt - Alles wat je denkt of voelt hangt af van de positie van je assemblage punt. Dit is waar en hoe informatie bij je binnen stroomt. Het punt is verbonden met jouw levensenergie en hoe je naar de wereld kijkt.

19 juni 2020

Illuminatie - Illuminatie betekent zoveel als verlichting

Illuminatie - De illuminatie is een zeer krachtige sjamanistische techniek waarbij zware energie (woocha) wordt verteert naar meer verfijning (migwich). Deze methode komt van de oude Inca’s uit de Andes.

15 juni 2020

Soul retrieval - Terughalen van een verloren zielsdeel

Soul retrieval - Terughalen van een verloren zielsdeel. Soul loss treedt meestal op bij traumatische gebeurtenissen. Soul retrieval is een manier om onze levenskracht te herstellen en behouden. Door deze techniek krijgen we onze eigen levenskracht terug.

12 juni 2020

Wat is een mindmap en hoe gebruik je deze ?

Wat is een mindmap en hoe gebruik je deze ? Een mindmap is een grafische manier om ideeën en concepten weer te geven. Het is een hulpmiddel voor visueel denken dat helpt bij het structureren van informatie, waardoor u nieuwe ideeën beter kunt analyseren, begrijpen, synthetiseren, herinneren en genereren.

11 juni 2020

Getallen en hun betekenis

Getallen en hun betekenis - Nummers geven de bouwstenen van het leven weer. Alles kan worden teruggebracht tot wiskundige formules en uitdrukkingen. Nummers zijn universeel en ze verschijnen overal.

10 juni 2020

Maken van een despacho

Maken van een despacho - Een despachoceremonie, in zijn fysieke schoonheid, is een reis naar de ziel van de natuur, en met de hulp van de geestenwereld verkennen we de energetische innerlijke werking en symboliek van elk element dat we gebruiken in het despacho.

7 juni 2020

Gebed heilige ruimte en vuurceremonie

Gebed heilige ruimte en vuurceremonie - Het openen van de windrichtingen gaat gepaard met het aanroepen van de krachten zoals slang, jaguar, kolibrie en condor, waardoor er een gewijde ruimte ontstaat.

2 juni 2020

Het effect van de honderdste aap - We kunnen allemaal een verschil maken

Het effect van de honderdste aap - Dit experiment toont aan dat wanneer voldoende mensen zich bewust van worden van iets dit effect heeft op het collectief bewustzijn. We kunnen allemaal een verschil maken, een verschil dat begint bij onszelf.

2 juni 2020

Het nut van meditatie - Een onderschatte levensvoorwaarde

Het nut van meditatie - Meditatie is een middel om de geest te transformeren en tot rust te brengen. Boeddhistische meditatiepraktijken zijn technieken die concentratie, helderheid, emotionele positiviteit en een rustig zien van de ware aard van dingen aanmoedigen en ontwikkelen

1 juni 2020

Inca sjamanisme - Verbinding tussen hemel en aarde

Inca sjamanisme - Inca sjamanen zijn meesters van de levende energie. Zij weten dat alles uit licht en energie bestaat. Alles heeft bezieling en wij kunnen deze bezieling eraan geven door vanuit een open hart naar de wereld te kijken.

29 mei 2020

Masaru Emoto - Water experiment - Het geheime leven van water

Masaru Emoto - Water experiment - Dr. Masaru Emoto (1943 - 2014) was een Japanse onderzoeker die beweerde dat het menselijk bewustzijn een effect heeft op de moleculaire structuur van water. Een van de water experimenten die hij deed, was om verschillende geschreven woorden op water te plaatsen en het effect op waterkristallen op te merken.

28 mei 2020

Krachtige mantra's - Hoe klanken ondersteunen

Krachtige mantra's - Mantra's zijn de instrumenten van de geest. Ze geven je geest iets om op te focussen. Wanneer je de onderstaande 10 krachtige mantra's achter elkaar blijft zingen, maak je de geest overzichtelijker. De geest hoeft aan niets anders te denken dan zich te concentreren op het zingen.

27 mei 2020

Pad van de sjamaan - Luister naar de wetten van de natuur

Pad van de sjamaan -Sjamanistische mystiek Het is misschien wel de oudste spirituele praktijk ter wereld. Een wereld die niet noodzakelijkerwijs gebaseerd is op geloof in een bepaalde god, maar eerder gebaseerd is op animisme, de overtuiging dat alles leeft en een geest heeft.

13 mei 2020

Cherokee legende van de twee wolven - Yin en Yang

Cherokee legende van de twee wolven - De Cherokee legende van de twee wolven vertelt een verhaal over een doorlopend gevecht tussen twee krachten binnenin onszelf. Het is een conflict tussen onze donkere kant (de zwarte wolf) en onze meer verlichte, nobelere kant (de witte wolf).

19 mei 2020

De kracht van OM - The sound of the Universe

De kracht van OM - AUM is het basisgeluid van het universum. Door het te chanten, erkennen we symbolisch en fysiek onze verbinding met de natuur en alle andere levende wezens. Het chanten van OM heeft veel voordelen die niet in woorden kunnen worden uitgelegd, maar alleen kunnen worden gevoeld en fysiek ervaren.

8 mei 2020

Ubuntu - Humanity towards others

Ubuntu - Where is your humanity ? One can not be human without another human We need each other to become human. I'am because we are. My humanity is bound up to yours, for we can only be human together. (Desmond Tutu)

6 mei 2020

Sjamanisme - Oude Heilige Wijsheid

Sjamanisme - Oude Heilige Wijsheid - De natuur, de aarde schreeuwt ons allen om terug in verbinding te gaan met de wereld rond ons. Om te gaan leven vanuit ons hart en vooral om collectief te verbinden met alles wat leeft. Alles heeft bezieling en bestaat uit energie.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x